Bashkësia Lokale

Misioni i Bashkësisë lokale është që të përkujdeset për infrastukturën dhe pastërtinë e fshatit. Poashtu të zbatoj idetë dhe projekte të ndryshme që janë në favor të bashkëvendasve që jetojnë në fshat. Zyra e bashkësisë lokale është në objektin multifunksional që gjindet në qendër të fshatit.
Search