Mbeturinat

Për mbledhjen e mbeturinave përkujdeset NP Moravica.
Momentalisht në Raincë për mbledhjen e mbeturinave është në përkujdesje NP Moravica.
Për të gjithë ata që duan një kontonier dhe të bëjnë kontratë mund të kontaktojnë NP Moravica e cila me seli gjindet në Preshevë tek tregu i gjelbërt. 

Adresa:  Omladinska 41, Preshevë, Serbi.
Search